TRAZAMARE és un sistema integral per a la valorització de peixos i mariscs provinents de la pesca artesanal, marcant i traçant de forma individual cada unitat que es comercialitza. És, a més, una potent eina de màrqueting dels peixos i mariscs etiquetats. Amb aquest sistema els productes pesquers queden identificats sota una imatge al llarg de tota la cadena comercial, afavorint el seu reconeixement al mercat i creant valor afegit des d’origen. PROBLEMÀTICA ACTUAL En l’actualitat existeix frau en la identificació del peix i del marisc:

  • En la seva procedència: caladors en altres països.
  • En les tècniques de pesca emprades per a la seva captura: no artesanals.
  • En l’espècie que realment s’està comercialitzant.

QUE APORTA TRAZAMARE?

  • Traçat individual de cada peix o marisc des que surt del mar fins que es consumeix.
  • Generació d’etiquetes individuals adaptades a cada espècie.
  • Comprovació de la procedència del producte. El consumidor final, cada vegada que adquireix una unitat etiquetada, pot comprovar la seva procedència i la resta de característiques (data d’extracció, vaixell,…) a través d’una web desenvolupada per a aquesta fi, mitjançant dispositius mòbils (iPhone, Android, iPad,…), o mitjançant un ordinador. D’aquesta forma es garanteix l’origen del producte.

 

Trazamare. Esquema completo de funcionamiento