O sistema TRAZAMARE, adaptado ás necesidades de cada cliente, foi implantado en varias lonxas ao longo da costa española.

Podemos destacar como casos de éxito:

Besugo de la Pinta. A Confraría de Pescadores de Tarifa (Cádiz) implantou un sistema de trazabilidade individual onde cada ollomol capturado nas Aguas do Estreito de Gibraltar é identificado de forma individual cunha brida que leva os elementos identificativos da marca “Voraz de Tarifa – Besugo de la Pinta”, de tal forma que se pode diferenciar o Voraz capturado dentro da área regulada polo Plan de pesca, e que se comercializa en primeira venda únicamente nas lonxas de Tarifa e Algeciras, de aquel capturado por outras flotas e/ou fóra da área de regulación. Na web www.besugodelapinta.com o consumidor pode consultar a información de trazabilidade de cada besugo.

besugo_de_la_pinta

Polbo das Rías. A confraría de pescadores “San Martiño” de Bueu implantou un sistema que permite rexistrar onde pesca cada barco, así como etiquetar e trazar individualmente todo o polbo extraido polos seus barcos. Na web www.polbodasrias.com pode consultarse a información de trazabilidade de cada polbo.

Polbo das Rías. Pesca artesanal

Choco de Redondela. A confraría de pescadores “San Juan” de Redondela implantou no ano 2011 un sistema de valorización e etiquetado do choco pescado de xeito artesanal na Enseada de San Simón, na ría de Vigo. Na web www.chocoderedondela.com pode consultarse a información de trazabilidade de cada choco.

Choco de Redondela. Pesca artesanal

Confraría de Cedeira. A confraría de pescadores de Cedeira implantou no ano 2011 un sistema de valorización e etiquetado de todos os peixes e mariscos pescados de xeito artesanal na reserva mariña de interese pesqueiro “Ría de Cedeira”. Na web www.confrariacedeira.es pode consultarse a información de trazabilidade de cada unidade pescada nesta reserva mariña.

Reserva Mariña de Interese Pesqueiro Ría de Cedeira. Pesca artesanal